USG

Badania utrasonograficzne (USG) w czasie ciąży

I trymestr

Badanie prenatalne w I trymestrze , które można wykonać pomiędzy 11 a 14 tygodniem, zwane także badaniem „genetycznym”, polega na dokładnej ocenie anatomii płodu w kierunku ewentualnych wad budowy, ale także wad genetycznych, tj. zespołu Downa, Edwardsa, Patau, wad serca i innych. Ocenia się tutaj tzw. przezierność karkową (angielski. nuchal translucency) – skrót NT, obecność kości nosowej ( ang. nasal bone) – skrót NB, przepływ w przewodzie żylnym ductus venosus DV i zastawkę mitralną. Dodatkowo wykonujemy także test z krwi – tj. test Pappa.


II trymestr

Badanie połówkowe, prenatalne II trymestru wykonujemy między 20 a 22 tyg. ciąży. Polega na dokładnej ocenie anatomii płodu, a w szczególności serca płodu w związku z najczęstszymi wadami dotyczącymi serca i układu krążenia płodu.

III trymestr

Ocena prawidłowej budowy płodu, łożyska, ocena prawidłowego wzrostu wewnątrzmacicznego i ocena dobrostanu płodu m.in. poprzez badania dopplerowskie przepływów krwi w tętnicy pępowinowej, w tętnicy środkowej mózgu czy w przewodzie żylnym płodu.

Badanie 3D/4D, trójwymiarowe

Badanie specjalną głowicą pokazujące płód w trzech wymiarach jako bryłę (patrz zdjęcia), mogące niektóre szczegóły płodu pokazać jeszcze dokładniej niż w USG 2D. Ponadto można otrzymac nagranie badania na płytkę albo pamięć USB jako pamiątkę. Ważne także jest tworzenie się w ten sposób więzi między rodzicami a jeszcze nienarodzonym dzieckiem.