USG 3D i USG 4D

Badanie USG w czasie ciąży jest niezwykle ważne, warto więc skorzystać z nowoczesnej technologii i dokonać badania USG 3D oraz USG 4D. Na czym polega różnica w tego typu badaniach?

Standardowo podczas prowadzenia ciąży lekarz ginekolog wykonuje badania ultrasonograficzne (USG) w technologii 2D. Technika badania USG polega na odbiciu wiązki ultradźwięków z głowicy i przetworzeniu ich na obraz. Badanie takie pozwala na ustalenie płci i wieku płodu, jego położenia, ilości wód płodowych oraz daje możliwość bieżącego kontrolowania jego rozwoju.

Ten rodzaj badania znany jest pacjentom w Polsce od wielu lat i stanowi mało inwazyjny, a zarazem bardzo skuteczny rodzaj diagnozy. Mankamentem tego typu badania jest obraz, który będąc czytelnym dla lekarza bywa mało zrozumiały dla pacjenta. W wyniku rozwoju technologii medycznych zostały opracowane metody USG 3D oraz 4D, dzięki którym rodzice mogą dużo łatwiej obserwować rozwój dziecka.

USG 3D

Technologia ultrasonografii w trzech wymiarach znacznie ułatwia rodzicom poznanie dziecka w trakcie ciąży. W odróżnieniu od ultrasonografii w dwóch wymiarach USG 3D rekonstruuje obraz płodu w trzech wymiarach, dzięki czemu na monitorze obraz ten jest bardzo czytelny dla laika i przypomina normalną fotografię zrobioną wewnątrz ciała kobiety. W odróżnieniu od USG 2D rodzice nie muszą już przy pomocy ginekologa interpretować plam na obrazie, widzą natomiast realny obraz rozwijającego się dziecka. Badanie takie daje też obraz przekrojów anatomicznych, które bywają bardzo pomocne w przypadku szczegółowych analiz. Dane takie nie są możliwe do odczytania w przypadku prostszych metod obrazowania.
Dodatkowym atutem tego typu badania jest możliwość pamiątkowego zapisania zdjęć na płycie CD. Warto wspomnieć, że poza walorami medycznymi, tego typu badanie stanowi bardzo pozytywne przeżycie zarówno dla matki jak i ojca oraz stanowi ważną pamiątkę w kolekcji zdjęć rodzinnych.

USG 4D – film w czasie rzeczywistym

Metoda badania zwana ultrasonografią 4D (USG 4D) to obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym. W odróżnieniu od metody 3D otrzymujemy nie obraz, a dokładny i łatwy w odczycie film. W przypadku tej techniki badania można obserwować ruch płodu, bicie serca czy też możliwa jest obserwacja poszczególnych umiejętności ruchowych.
Dzięki nowoczesnej technologii obrazowania 4D lekarz ginekolog otrzymuje szczegółowe informacje o płodzie, dzięki którym może jeszcze lepiej diagnozować ewentualne problemy. Korzyścią tej techniki badania dla rodziców jest również możliwość obserwacji ruchów dziecka na własne oczy, a także możliwość zapisu tego obrazu na płycie DVD.