Badania prenatalne

Badania prenatalne w Opolu – rodzaje i zastosowanie

Badania prenatalne odgrywają kluczową rolę w opiece zdrowotnej nad matką i dzieckiem jeszcze przed narodzinami. Dzięki nim możliwe jest wykrycie wad genetycznych lub poważnych chorób rozwijających się u płodu oraz monitorowanie przebiegu ciąży. Dzieją się na dwie kategorie: bezinwazyjne (przesiewowe) i inwazyjne (diagnostyczne). Pierwsze z nich nie mają żadnego wpływu na rozwój płodu, dzięki czemu ich stosowanie jest bezpieczne. Należą do nich m.in. badanie USG genetyczne, 2D, 3D i 4D, test podwójny, test Panorama, test NIFTY czy test PAPP-A. Wykonuje się je z reguły w I i II trymestrze ciąży. Standardowo wykrywanie wystąpienia wad genetycznych przypada na 11-24 tydzień ciąży.

Z kolei inwazyjne badania prenatalne może zlecić lekarz, jeśli pojawią się nieprawidłowości w USG lub testach biochemicznych. Wiążą się one z większym ryzykiem, gdyż wymagają wymagają naruszenia ciągłości skóry w obrębie powłok brzusznych i pobrania próbek. Zalicza się do nich diagnostyka przedimplantacyjna, amniopunkcja, kordocenteza oraz biopsja kosmówki i tkanek płodu. Mają one wiele możliwości diagnostycznych. Pozwalają m.in. na ocenę chromosomów oraz DNA płodu, oznaczenie grupy krwi, wykrycie wrodzonej infekcji, wady genetycznej lub choroby hemolitycznej, zdiagnozowanie mukowiscydozy, dystrofii mięśniowej Duchenne'a czy niedokrwistości sierpowatej.

Kiedy wykonać badania prenatalne w gabinecie ginekologicznym w Opolu?

  • I część badania prenatalnego – między 11 a 13 tygodniem ciąży (najlepiej ok. 12 tygodnia)
  • II część badania prenatalnego tzw. badanie połówkowe wykonywane między 18 a 22 tygodniem ciąży (optymalnie ok. 21 tydzień) – wtedy też można wykonać równocześnie badanie USG 3/4 D
  • III część badania prenatalnego – między 30 a 32 tygodniem ciąży

Badania prenatalne w Opolu – wskazania

  • wiek powyżej 35 lat (choć należy zauważyć, że aż ok. 70% dzieci z zespołem Downa rodzą kobiety przed ukończeniem 35. roku życia)
  • w drodze wywiadu ujawniono, że w rodzinie przyszłej matki lub ojca występowały choroby genetyczne
  • przyszła matka urodziła w przeszłości dziecko z wadą genetyczną (np. z zespołem Downa) lub z wadą ośrodkowego układu nerwowego (np. przepukliną mózgowo-rdzeniową, wodogłowiem) czy też z pewną grupą chorób metabolicznych (m.in. mukowiscydozą)
  • dodatni wynik testu podwójnego/potrójnego
  • w trakcie badania USG „genetycznego” wykryto nieprawidłowości
  • występuje mozaicyzm chromosomowy u rodziców
  • w poprzedniej ciąży występowały anomalie chromosomowe płodu

Wartość diagnostyczna badań prenatalnych w Opolu

Badania prenatalne są niezwykle ważnym elementem opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w trakcie ciąży. Pozwalają one na wykrycie ewentualnych problemów zdrowotnych u płodu, monitorowanie jego rozwoju oraz opracowanie planu i podjęcie leczenia jeszcze w okresie płodowym. Są rekomendowane każdej kobiecie, która zaszła w ciąże. Dzięki nim możliwe jest wdrożenie odpowiednich działań w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa zarówno matce, jak i dziecku. Warto podkreślić, że decyzje dotyczące badań prenatalnych powinny być podejmowane we współpracy z lekarzem prowadzącym, uwzględniając indywidualne potrzeby przyszłych rodziców. Niezwykle istotny jest też wybór doświadczonego diagnosty z Opola, który powinien posiadać certyfikat do wykonywania badań uzyskany w Fetal Medicine Foundation (FMF) w Londynie oraz corocznie poddawać się kontroli przez FMF z pozytywnym wynikiem.